Substanţe şi produse chimice

Managementul şi monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase prezintă interes deosebit din partea tuturor factorilor responsabili datorită riscului pentru mediu şi sănătatea umană.

Industria chimică a înregistrat o creştere la nivel mondial. În Uniunea Europeană, producţia de substanţe chimice toxice a crescut în aproape acelaşi ritm cu producţia industriei chimice. Fenomenul globalizării duce la deplasarea problemelor de mediu spre ţările în curs de dezvoltare şi la reimportul pericolelor prin intermediul poluării transfrontaliere şi a produselor contaminate.

Recent, s-au adoptat politici importante şi documente normative în domeniul gestionării substanţelor chimice, atât la nivel european, cât şi la nivel internaţional. În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, acestea includ legislaţia privind înregistrarea, evaluarea şi autorizarea substanţelor chimice (REACH), intrată în vigoare în anul 2007.

La nivel internaţional, s-a adoptat o abordare strategică a gestionării internaţionale a substanţelor chimice (SAICM). În plus, s-a adoptat sistemul global armonizat (GHS) de clasificare şi etichetare şi au intrat în vigoare Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (POP) şi Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză (PIC).


Informaţii tetraclorura de carbon

Tipuri de substanţe PFOA/APFO

Tipurile de substanţe care fac parte din  PFOA/APFO precursorii şi omologii acestora

Denumire

CAS#

EC#

PFOA and APFO

Pentadecafluoro octanoic acid

335-67-1

206-397-9

Pentadecafluoro octanoic acid, ammonium salt

3825-26-1

223-320-4

 

PFOA precursori

Methyl perfluorooctanoate

376-27-2

206-808-1

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8-Heptadecafluoro-8-iodo-octane

507-63-1

208-079-5

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl acrylate

27905-45-9

248-722-7

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylate

1996-88-9

217-877-2

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol

678-39-7

211-648-0

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decene

21652-58-4

244-503-5

 

Omologi 

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-Pentacosafluoro-12-iodo-dodecane

307-60-8

206-205-3

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-10-iodo-decane

423-62-1

207-030-5

Heptadecafluoro-nonanoic acid

375-95-1

206-801-3

Nonadecafluoro-decanoic acid

335-76-2

206-400-3

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol

678-39-7

211-648-0

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iodo-decane

2043-53-0

218-053-5

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-12-iodo-dodecane

2043-54-1

218-054-0

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-Nonacosafluorohexadecyl methacrylate

4980-53-4

225-627-9

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododecyl acrylate

17741-60-5

241-732-2

 

 

PFOS

 

Pentafluoro octane sulfonates (C8F17SO2X; X = OH, metal salts (O-M+), halide, amide)

n.a.

n.a.

 

Alti  PFOS derivati, inclusiv polymeri

n.a.

n.a.

 

 

         

 

 

 

 


Inventar CLP