Descriere

            Comunităţile biologice, dezvoltate în milioane de ani, au început să fie distruse de activităţile oamenilor. Lista şi intensitatea  transformărilor sistemelor naturale este direct legată de diversificarea activităţilor umane. Un număr mare de specii suferă un declin rapid, unele fiind aproape de punctul de unde începe extincţia lor, ca rezultat al vânării excesive, distrugerii habitatelor, atacului sălbatic al prădătorilor sau competitorilor (specii invazive) introduşi de către om. Ciclurile hidrologice si biogeochimice naturale au fost perturbate datorită defrişării pădurilor, activitate ce a cauzat erodarea anuală a miliarde de tone de sol fertil, spălarea şi transportul acestuia în râuri, lacuri şi oceane. Diversitatea genetică a scăzut chiar şi la speciile cu populaţii sănătoase. Climatul specific al planetei noastre a fost perturbat prin combinarea poluării atmosferice cu defrişarea pădurilor.

            Pericolele care ameninţă azi diversitatea biologica sunt fără precedent: niciodată în istoria vieţii pe Pământ nu au fost atâtea specii în pericol într-un timp atât de scurt. Aceste pericole sunt exacerbate o data cu creşterea rapidă a populaţiei umane şi a nevoilor sale de consum.

              Situaţia gravă în care ne aflăm a fost accentuată şi de răspândirea inegală a resurselor şi sărăcirea celor mai multe din ţările tropicale, ţări care deţin o abundenţă foarte mare de specii.Mai mult, pericolele care ameninţă diversitatea biologică au un efect sinergic: factori independenţi precum ploaia acida, exploatarea pădurilor şi braconajul fac împreună situaţia mult mai periculoasă.

            Ceea ce afectează negativ diversitatea biologică are influenţă mai devreme sau mai târziu şi asupra comunităţilor umane, acestea fiind dependente de mediul natural, de aer, apă, materiale de construcţie, hrană, medicamente etc.