Deşeuri

Deşeurile de orice fel, rezultate din multiplele activităţi umane, constituie o problemă de o deosebită actualitate, datorată creşterii continue a cantităţilor şi a tipurilor acestora, cât şi datorită însemnatelor cantităţi de materii prime, materiale refolosibile şi energie care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic.

Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor evidenţiază importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor, care include construcţia facilităţilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor şi reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producţiei de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia; recuperarea deşeurilor prin reciclare, refolosire şi depozitarea finală sigură a deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea recuperării.

Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor sunt principalele documente legislative după care se ghidează procesul de gestionare al deşeurilor în România, inclusiv al deşeurilor menajere.

Planul de gestionare a deşeurilor are un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a deşeurilor. Principalul lui scop este acela de a prezenta fluxurile de deşeuri şi opţiunile de gestionare a acestora.

În anul 2008 a fost elaborat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. PJGD a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare în anul 2009 având avizul de mediu, eliberat de ARPM Cluj Napoca, nr. 6-NV/04.09.2009, este în deplină conformitate cu principiile şi obiectivele Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor, precum şi cu legislaţia română şi europeană.